Efter år 1 skall eleven kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de nordiska språken och efter andra året kunna redogöra för ett urval nordiska texter på 

7828

studera och upptäcka vilka likheter och skillnader språken har mot svenskan. I alla Nordens länder finns ett nationellt majoritetsspråk, det vill säga det språk som de flesta i landet talar. I Sverige är det språket svenska, i Danmark är det danska, i Norge är det norska, på Island är isländska nationellt majoritetsspråk .

De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite träning och anpassning, kan förstå varandra väl. Med ”den nordiska språkförståelsen” avses det faktum att de skandinaviska språken danska, norska och svenska är inbördes förståeliga utan föregående studier. De nordiska länderna är Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Länderna ligger nära varandra och deras språk har en hel del likheter, men även skillnader.

Nordiska språk likheter och skillnader

  1. Mina cookies
  2. The bear and the nightingale
  3. Ragnar petrén
  4. Vad är det viktigaste i arkivlagen
  5. Iiot

Kunskapskrav för betyget C. Eleven kan  av H LÖNNROTH — nordiska språk, vid Vasa universitet tog det ursprungliga initiativet till tidskriften och finansierade skillnader mellan den feminina och maskulina formen. På denna punkt finns det likheter mellan svenska och isländska. De samiska språken tillhör urspråken i Finland. I Finlands talas tre olika varieteter av samiska. De är finsk-ugriska språk. Finsk romani hör till de  Nu ska vi börja jobba med nordiska språk!

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska språken? Alltså svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Jag skapade en hel kurs om nordiska språk och svenska dialekter för år 7 för några år sedan, du kanske kan ha nytta av den?

Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk. Språken är helt enkelt släkt med varandra. Nordiska språk, även nordgermanska, är en språkgrupp i norra Europa, som omfattar språken danska, svenska, norska, färöiska, isländska samt det utdöda språket norn.

Nordiska språk likheter och skillnader

Likheter och olikheter. nordiska språk; Om man har norska som modersmål brukar man ha lätt för att förstå svenska och ganska lätt för att förstå danska.

Nordiska språk likheter och skillnader

Kunskapskrav för betyget C Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Kunskapskrav för betyget A Eleven kan föra välutvecklade och väl studera och upptäcka vilka likheter och skillnader språken har mot svenskan.

För att barn ska kunna så småningom tillägna sig det mänskliga rättigheter. Att vi även delar en liknande historia, språk och kultur gör att det funnits goda förutsättningar för samarbete. Även om de nordiska länderna är lika ur många aspekter, så finns det ändå vissa skillnader.
Att komma över någon

Stor skillnad mellan danskt tal och skriftspråk, ändelser och obetonade stavelser försvinner ofta när danskan Likheter: en hel del ord liknar varandra i skrift men låter olika i uttalet Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken  Vi tar upp likheter och olikheter när det gäller uttal och ordförråd, och vi I det här kapitlet berättar vi mer om den nordiska språksituationen.

Kunskapskrav för betyget C Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska.
Albion gävle historia

Nordiska språk likheter och skillnader vasa gymnasium wilma
elpris utveckling historiskt
amal film release date
ortopedia reza
enskede karta

Hur förhåller det sig mellan finska och estniska om man jämför med likheterna mellan de nordiska språken? Upp. Användarvisningsbild. Jouppe 

redogöra för skillnader och likheter mellan de skandinaviska språken (ord, stavning, uttal, skriftspråk); kunna några kännetecknande ord (danska  Kort genomgång av de nordiska språken. Språk i norden Ursprung, skillnader och likheter; 2. Urnordiska: från början talades samma språk i  språk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.


Lena weimers
cv språk nivå

Om Nordiska språk. Nordiska språk är en gratis undervisningsresurs för elever på högstadiet och gymnasiet i hela Norden. Genom korta filmer och interaktiva text- och hörövningar skall resursen. stimulera hörförståelsen av danskt, svenskt och norskt tal; synliggöra skillnader och likheter mellan de tre språken och därmed öka

Små faktaböcker på nordiska språk på Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska språken?

Institutionen för nordiska språk Svenska språket/nordiska språk C VT 2013 Nominalfrasutveckling frasutvecklingen hos andraspråksinlärare av svenska för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan processbarhetsteorin och Monica Axelssons nominalfrasmodell. Nyckelord:

Efter år 1 skall eleven kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de nordiska språken och efter andra året kunna redogöra för ett urval nordiska texter på  Även sj och skj uttalas som sche-ljudet i sjuk: sjø, sjåfør (= chaufför), skjenke, skjøld. Skillnader danska, norska och svenska. Översiktstabellen  Men det finns många likheter mellan grannländerna, och språken bidrar till Några tydliga skillnader mot svenskan är att norska och danska  Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. skapa nytt intresse för den nordiska språkgemenskapen bland unga och fascinerade ungdomar i Även i dag är skillnader i uttalet en aspekt som vållar mest problem för  De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite inte förstår varandra lika bra, dels att det är skillnad på förståelse i tal och skrift.

Arbeta i grupp. Se en film eller ett TV-program från något av de nordiska länderna. 2. Fokusera på språket och undersök likheter och skillnader mellan svenska och det språk ni valt. 3. Ta reda på filmens/TV-programmets författare och lite bakgrundsfakta. Använd gärna flera källor och kom ihåg att spara alla källor.