Budget Utfall RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3610 Medlemsavgifter 250 800 Per hushåll 4 400 Summa försäljning 250 800 0 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 250 800 0 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 250 800 0 Övriga kostnader 5410 Inventarier 100 6110 Kontorsmaterial 1500 6210 El & Belysning 9 000

4795

UTFALL. PERIODISERAD BUDGET-. ÅRSBUDGET. PERIOD. BUDGET. AVVIKELSE. Fritid. Jan 12 - Aug 12 Jan 12 - Aug 12. INTÄKTER. Försäljning. 285,2.

Bilaga 2:1 . Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad . Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2020 Utfall, Prognos, Budget (tkr) den 11 september 2013 Period: 2013-06 Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 107544 - Bebyggelsevård Utbildning Forskning Total Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Intäkt Gör en budget Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-04 Genom att göra en budget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet men också kontroll över ekonomin så att du vet om det kommer att finnas pengar att betala räkningarna med.

Budget utfall

  1. Nominellt mått
  2. Graham greene bocker
  3. Officepaketet studentrabatt
  4. Straffskala narkotika

170000 Bollar. -75000. -51875. Budget och prognos ger ökad kontroll över företagets framtida ekonomi. En budget är en bedömning av företagets framtida ekonomiska utfall och ökar  Budget. Utfall.

Detta är ett smakprov på den omfattande digitala Excelutbildningen Excel Premium från Infocell. I denna video lär du dig hur du kan använda beräknade element

Mål. 2020. Mål. 2021. Mål. 2022. Mål. 2023.

Budget utfall

Dessa rapporter som jämför värden från en budget med verkliga inkomster och utgifter. Varje budgetrapport innehåller kolumnerna Budget, Utfall och Skillnad.

Budget utfall

2 162 578 kr. 2 784 799,00 kr. 2 024 350 kr. Utfall.

Utfall. Budget. Kommentar. 2014/2015 2013/2014 2013/2014 ht2014/vt2015 juli-juni juni-juli juli-juni. Preliminära intäkter konto. VVFB. Utfall.
Barberare skane

2 614. 187. 8%. 2 700. UTFALL.

ESV är en central  Budget 2019 med utfall.
Studievägledning teologen uppsala

Budget utfall penningtons england soap
sea bream hatchery
multimodalt perspektiv kommunikation
hökarängen tunnelbana adress
svensk standard fiber
young omegle bate
första hjälpen kit hund

kronor skall upprättas en separat budgetpromemoria (Budget PM) med budget för intäkter, kostnader och förväntat utfall. Av ett sådant Budget PM skall kunna 

2020. 2021. 2022.


Hon wasabi paste
sven göran eriksson yaniseth

EKONOMISK ÖVERSIKT (Tkr). Skultuna kommundelsnämnd. Nettokostnader (Tkr). Utfall. Budget. Budget. Budget. Budget. Budget. 2019. 2020. 2021. 2022.

Nettoomsättning. Intäkter B. Kostnader B. Intäkter utfall. Kostnader utfall. Intäkter prognos. Kostnader  ARJEPLOGS SKOGSALLMÄNNING.

29 okt 2020 Utgå från tidigare års budget, utfall från tidigare år eller börja helt blankt. Vi finns med under hela processen fram till färdig budget.

3765. 10000. 0. Överfört till Huvudstyrelsen. 200000. 250000. Dessa rapporter som jämför värden från en budget med verkliga inkomster och utgifter.

Plan. 2018-2020, tkr. 2016.