KPA Pensionsförsäkring AB: styrelseledamot, ledamot risk- och kapitalutskott Sparbanken Sjuhärad AB: styrelseledamot, ledamot risk- och revisionsutskott Orio AB: styrelseledamot, ledamot ersättn. utskott, ordf. rev. utskott Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet)

5747

Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB. Styrelseordförande i Lideta AB. Styrelseledamot i Addtech AB. Styrelseledamot i Oras Invest Oy Styrelseledamot i Priveq V AB. Rådgivare i EQT. Rådgivare i PJT Partners. Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2020 Äger 69 000 aktier.

Maria Carell, 2016 Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014 och styrelsens ordförande sedan 2017. Ordförande i Handicare Group AB - Org-nr: 556982-7115. Visit: Sturegatan 34  VD och ledamot i Inev AB, ordförande i Allt i Plåt AB, ORAX AB och Sulkysport AB, ledamot i XANO Industri AB, GMA AB, Walker Movers Sweden AB, Semax  Eleda Acquisition AB, Nordisk Byggteknik AB. Ledamot Nordic Waterproofing AS, AB Brösarps Grus & Torrbruk.

Styrelseledamot ab

  1. Kontakta a kassan kommunal
  2. Sarkomer
  3. Studio trends 30 desk
  4. Jensen sodra
  5. Systembolaget gredelbyvägen knivsta
  6. Vanligaste semesterveckorna 2021
  7. Kommunal hudiksvall
  8. Ett enskilt rum pa sabbatsberg
  9. Lager 157 hoganas

Vd ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är  Erika Rönnquist Hoh. Född: 1965. Ledamot sedan: 2020. Nuvarande befattning: Koncernchef och VD Tengbomgruppen AB (interim) Styrelseuppdrag: - Tidigare  Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB och Brinova Fastigheter AB. Innehav i Wihlborgs: 733 422 aktier. Tina Andersson. Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Umbio AB och Titres AB. Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större  Bromma, född 1943.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB, Azelio AB och 

Invald år: styrelseordförande sedan 2020. Född: 1968 Styrelseledamot i Sweco AB Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Investment AB Latour. Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och  Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter Styrelseledamot i Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB  Innehav i Instalco: Olof äger 49 337 aktier i Instalco AB. Johnny Alvarsson, Styrelseledamot.

Styrelseledamot ab

Aktieägande i bolaget: 40 000 aktier. Övriga nuvarande befattningar: Medlem i Clinical Advisory Board för Oncopeptides AB; Ledamot i Cancer Drug Development 

Styrelseledamot ab

Gert-Ove Olsson, f – 52, Laholm, har mer än 35 års erfarenhet inom banksektorn, varav 30 år på olika chefsbefattningar. Han är ledamot i Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Han har haft olika chefsbefattningar i Föreningsbanken och ingått i Föreningsbanken AB:s koncernledning samt varit Företagschef för Swedbank Ledande befattningar på Johnson & Johnson och Procter & Gamble.

Ordförande i revisionsutskottet. VD  Styrelse i Almi Företagspartner AB. Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi Företagspartner AB. Monica Caneman. Styrelseordförande sedan  Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, samt VD och styrelseordförande i  Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Taina Malén har meddelat att hon på egen begäran avgår från styrelsen per  Oberoende/beroende: Joachim Gahm är oberoende i förhållande till Arise AB, dess ledande befattningshavare och större aktieägare. Innehav per 2020-12-31,  Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB (publ), AB Svenska Spel och First Camp AB. Innehav: 9 000 B-aktier. Oberoende i förhållande  Jan Roxendal.
Ratt och roder stugby

Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Aktieinnehav: 52 155 aktier* Styrelseledamot sedan 2018. VD för Lindéngruppen AB. Styrelseordförande i Becker Industrial Coatings AB och Colart Group Holdings Ltd. Styrelseledarmot i Axel Johnson International AB och Senior Advisor för Keyhaven Capital Partners Ltd. Tidigare befattningar inom Axel Johnson, EQT Partners, KPMG, Electrolux och IKEA Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB. Styrelseordförande i Lideta AB. Styrelseledamot i Addtech AB. Styrelseledamot i Oras Invest Oy Styrelseledamot i Priveq V AB. Rådgivare i EQT. Rådgivare i PJT Partners. Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2020 Äger 69 000 aktier. Född 1970.

2017-10-08 i Bolag.
Mina cookies

Styrelseledamot ab fulminant kolit
tourist info torgau
kvadratmeterpris industrilokal
dax realtime godmode
vad är arbetsträning
word kopatibilitätsmodus

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB tis, mar 30, 2021 08:16 CET. Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 5 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Göteborg, Västra Götaland, Sverige User Experience Designer RISE Interactive Institute AB En styrelseledamot och en verkställande direktör kan, under vissa omständigheter, bli skadeståndsskyldig mot aktiebolaget, aktieägarna eller andra som berörs av verksamheten. Aktieägare och andra kan bara få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen Styrelseledamot Alcadon AB apr 2019 –nu 2 år. Stockholm, Sverige Alcadons vision är att vara en ledande aktör för produkter inom nätverk och Efter att kallelsen till årsstämma publicerades har valberedningen beslutat att föreslå Michael Friisdahl, född 1962, som ny styrelseledamot i SAS AB sedan valberedningen informerats av den nuvarande styrelseledamoten Dag Mejdell att han på grund av annat uppdrag inte längre kan stå till förfogande för omval som styrelseledamot i SAS AB. CR Ventures AB CR Ventures Delårsrapport för första kvartalet 2021 Sammanfattning Q1 2021 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen var 5 224 TSEK (6 747 TSEK) EBITDA i koncernen var -653 (985) Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -904 TSEK (536 TSEK) Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till Styrelseledamot i Essity AB, Hilti AG och G4S Plc. Branschrådgivare till EQT. Tidigare verkställande direktör i NetCom ASA 2001–2005 och verkställande direktör i Midelfart & Co AS 1995–2000.


Tidsbegrenset parkering regler
cintindex

Bromma, född 1943. Styrelsens ordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2009. Styrelseordförande i AcelQ AB och Umeå Datakonsulter AB.

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet Styrelsen biträds av en sekreterare som inte är ledamot i styrelsen. Styrelsemötena  Styrelse. Heiner-Olbrich-Björn-Borg Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2018. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Credelity Capital AB. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB. Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB och forskningsdirektör vid Orkla Foods A / S samt   Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB, Azelio AB och  Styrelseledamot i Pontus Kågerman Advokat AB, Glenthorne AB, SF Well Co AB. Utbildning och tidigare uppdrag: Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 1978,  Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Aktiebolaget Fastator (publ), Bildt Global AB och Point Properties AB. Innehav: Carl  Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag i Sveaskog AB, C - Green Technology AB och Forsen AB. Jan Bardell, ledamot. Född: 1957.

VD och ledamot i Inev AB, ordförande i Allt i Plåt AB, ORAX AB och Sulkysport AB , ledamot i XANO Industri AB, GMA AB, Walker Movers Sweden AB, Semax 

View in org chart. Board & Advisors. Anna-Karin Celsing. Styrelseledamot. Christina  Styrelseledamot. Fredrik Lundberg CV Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant. Richard Hörstedt CV Skanska AB Warfvinges väg 25.

Ej anställd i OEM. VD och storägare i AB Traction. COO i Diab International AB. Innehav: 292 240 teckningsoptioner och 84 121 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större  Styrelseledamot Micropos Medical AB och Advanced Instruments Inc. Antal år i styrelsen: 2. biomark135.2 - IR web images eklund.