Förutom brandfarliga gaser och vätskor finns det brandreaktiva varor. Dessa ämnen kan understödja samt reagera våldsamt i en brand. Dessa ämnen kan ha egenskaper som oxiderande, vara självreaktiva, ha ett högt energiinnehåll eller vara brandfarliga fasta ämnen.

7715

Enligt ADR, kapitel 1.10 så ska företag som skickar eller transporterar ämnen Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) Klass 4.1 (Brandfarliga fasta ämnen).

2.7 Brandfarliga fasta ämnen. Kategori 1. Flam. Sol. 1. H228. Fara. Brandfarligt fast ämne  Explosiva ämnen och föremål.

Brandfarliga fasta amnen

  1. Vad är sverigedemokraternas ideologi
  2. Från ledarskap till vinst – med ett förbättrat humankapital
  3. Entreskolan eskilstuna rektor
  4. Svoa sentence pattern examples
  5. Konsult lonemodell
  6. Arbetsmiljoingenjor lon

Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska  Brandreaktiva varor är antingen brandfarliga fasta varor, självantändande varor, varor som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, oxiderande varor  brandfarliga fasta ämnen. (Flam. Sol. 2). H228 Brandfarligt fast ämne. H302+H332 Ämnen.

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser beroende på vilken flampunkt vätskan har. att de har väldigt högt energiinnehåll eller är fasta brandfarliga ämnen.

Farligt gods-klass: 4.3. Ämnen som Brandfarliga fasta ämnen är lättantändliga fasta ämnen och fasta ämnen som kan antändas genom friktion.

Brandfarliga fasta amnen

Exempel på farligt gods: explosiva ämnen och föremål; gaser (brandfarliga gaser , icke brandfarliga gaser, giftiga gaser); brandfarliga vätskor; brandfarliga fasta 

Brandfarliga fasta amnen

1988. 3.

Skydd – läckageplats: Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). Släckmedel: Vattenspray. Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning.
Frisörskolan klippning

FASTA ÄMNEN eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och avfall) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flampunkt högst 60°C Alla ADR-ämnen i Klass 4, "Brandfarliga fasta ämnen (klass 4.1, 4.2, 4.3)". Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen.

/ st.
Ica banken bolan ranta

Brandfarliga fasta amnen skada på balansorganet
ansoka om a kassa unionen
jämkning bodelning dödsfall
negativ
psykisk ohalsa barn och unga
chockfasen psykologi

Brandreaktiva varor. De brandreaktiva varorna består av följande varugrupper: brandfarliga fasta varor t.ex svavel, celluloid, lågnitrerad nitrocellulosa, röd fosfor 

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 fasta ämnen som är brandfarliga vid kontakt med vatten. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP). Enligt ADR, kapitel 1.10 så ska företag som skickar eller transporterar ämnen Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål) Klass 4.1 (Brandfarliga fasta ämnen).


Jobb posten
gustavsbergs gymnasium värmdö

Transport av farligt gods klass 4. Brandfarliga fasta ämnen, spontan förbränning och material som blir farliga vid kontakt med vatten. Kontakta DSV.

metan, acetylen, organiska vätskor, tex. alkaner, etrar, etanoler, estrar ketoner, aldehyder och karboxylsyror. 3) Oorganiska ämnen: natriumditionit och vätesulfid. Riskkällor med brandfarliga ämnen Explosiva ämnen, blandningar och föremål Självreaktiva ämnen och blandningar Organiska peroxider Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt. Brandfarligt.

Brandreaktiva varor. De brandreaktiva varorna består av följande varugrupper: brandfarliga fasta varor t.ex svavel, celluloid, lågnitrerad nitrocellulosa, röd fosfor 

Oxiderande ämnen. 5. 6.1. Giftiga ämnen. 0.

Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess farliga egenskaper.